Sushmajee
Puraan | 6-Naarad Puraan | 2-Uttar Bhaag

1-Brahm Puraan2-Padm Puraan3-Vishnu Puraan4-Shiv Puraan5-Bhaagvat Puraan,
6-Naarad Puraan7-Maarkandeya Puraan8-Agni Puraan9-Bhavishya Puraan,
10-Brahm Vaivart Puraan11-Ling Puraan12-Varaah Puraan13-Skand Puraan,
14-Vaaman Puraan15-Koorm Puraan16-Matsya Puraan17-Garud Puraan18-Brahmaand Puraan

 

2-Uttar Bhaag

Home | Puraan | 6-Naarad Puraan

Index-Uttar Bhaag

Uttar Bhaag | Previous | Next

 
Index to 2-Uttar Bhaag

Naarad Puraan's Uttar Bhaag

1. Method of Ekaadashee Vrat
2-8. Story of Rukmaangad in reference to Ekaadashee Vrat
9. Glory of Gangaa Teerth
10-17 Other Teerth - Gayaa, Kaashee etc
12-13 Purushottam Teerth
14. Prayaag
15. Kurukshetra
16. Prabhaas, Pushkar etc
17. Mathuraa, Vrindaa Van etc

 

 

Home | Puraan | 6-Naarad Puraan

 

Uttar Bhaag | Previous | Next

Created by Sushma Gupta on 3/15/05
Contact:  sushmajee@yahoo.com
Updated on 05/21/13