Sushmajee
Dictionary Of Hindu Religion | Dictionary

Dictionary-T-U

Home | Rel-Dictionary | Dictionary

Upanishad-Names

Back to T-U

   
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P-Q  R  S  T-U  V-W-X  Y-Z

Upanishad-Alphabetical List of Upanishad
See also     Upanishad Names

There are many Upanishad - about 213 Upanishad's names are listed on this site. Many names are given here
 

(1) Aaruneya,
(2) Aatm,

(3) Aatmabodh,

(4) Adhyaatm,
(5) Adwaitaarak,
(6) Aitareya ,
(7) Akshamaya,
(8) Akshi,
(9) Amritanad,
(10) Amrit-bindu,
(11) Annapoornaa,
(12) Atharv-shikhaa,
(13) Atharv-shiraa,
(14) Avadhoot
(15) Avyakt,
(16) Bahvruka,
(17) Bhaavanaa,
(18) Bhasm-Jaabaal,
(19) Bhikshuk,
(20) Brahm,
(21) Brahm-vidyaa,
(22) Brihadaaranyak,
(23) Brihajjabal
(24) Chhaandogya,
(25) Dakshinaamoorti,
(26) Dattaatreya,
(27) Devee,
(28) Dhyaan-bindu,
(29) Eeshaa Vaasya or
  Mantropanishad
(30) Ekaakshar,
(31) Ganapati,
(32) Garbh,
(33) Garud
(34) Gopaal-taapinee,
(35) Hans
(36) Hayagreev,
(37) Jaabaal,
(38) Jaabaal Darshan,
(39) Jaabaali,
 
(40) Kaalaagni-Rudra,
(41) Kaivalya,
(42) Kali-santaaran
(43) Kath,
(44) Kath Rudra,
(45) Kaushitakee
(46) Ken
(47) Krishn,
(48) Kshurikaa,
(49) Kundeek,
(50) Maantrik,
(51) Maandookya
(52) Mahaavaakya,
(53) Mahat,
(54) Maitreyanee
(56) Maitreyee,
(57) Mandal-braahman,
(58) Mudgal,
(59) Muktik,
(60) Mundak,
(61) Naadbindu,
(62) Naaraayan
(63) Naarad-Parivraajak, 
(64) Narasinh-tapanee,
(65) Niraalamb,
(66) Nirvaan,
(67) Paingalaa
(68) Panchbrahm,
(69) Parabrahm,
(70) Paramhans,
(71) Paramahans-Parivraajak,
(72) Pashupat-Brahm
(73) Praagnihotra,
(74) Prashn
(75) Raam Rahasya,
(76) Raam-taapinee
(77) Rudra Hridaya,
(78) Rudraaksh Jaabaal.
(79) Saavitree,
(80) Sanyaas
(81) Saraswatee Rahasya.
(82) Sarirak
(83) Sarvasaar
(84) Satyaayanee,
(85) Saubhagyalakshmee
(86) Seetaa.
(87)Shaandilya,
(88) Sharabh,
(89) Shuk Rahasya
(90) Shwetaashwatar,
(91) Skand,
(92) Soorya,
(93) Subal,
(94) Taaraasar
(95) Taittiriya
(96) Tejo-bindu
(97) Tripad-vibhuti
(98) Mahaanaaraayan
(99) Tripur, 
(100) Tripur-tapanee,
(101) Trisikhi-braahman,
(102) Turiyaateet,
(103) Vaasudevaaya,
(104) Vajra-shuchi,
(105) Varaah,
(106) Yaagyavalkya,
(107) Yog-kundalinee
(108) Yog-shikhaa,
(109) Yog-tattwa,
(110) Yog-choodaamani

List of 108 Upauishad Based On Ved
From the Rig Ved
1. Aitareya Upanishad
2. Aksha-Malikaa Upanishad - about rosary beads
3. Aatm-Bodh Upanishad
4. Bahvricha Upanishad
5. Kaushitakee-Brahmana Upanishad
6. Mudgal Upanishad
7. Naad-Bindu Upanishad
8. Nirvaan Upanishad
9. Saubhaagya-Lakshmee Upanishad
10. Tripur Upanishad
From the Shukla Yajur Ved
11. Adhyaatm Upanishad
12. Adwaya-Taarak Upanishad
13. Bhikshuk Upanishad
14. Brihadaaranyak Upanishad
15. Eeshaavaasya Upanishad or Eesh or Mantropnishad
16. Hans Upanishad
17. Jaabaala Upanishad
18. Mandal-Braahman Upanishad
19. Maantrik Upanishad
20. Muktik Upanishad
21. Niraalamb Upanishad
22. Paingal Upanishad
23. Paramhansa Upanishad
24. Satyaayaneeya Upanishad
25. Subal Upanishad
26. Tara-Sara Upanishad
27. Trishikhee-Braahman Upanishad
28. Tureeyaateet-Avadhoot Upanishad
29. Yagyavalkya Upanishad
From the Krishn Yajur Ved
30. Akshi Upanishad
31. Amrit-Bindu Upanishad
32. Amrit-Naad Upanishad
33. Avadhoot Upanishad
34. Brahm-Vidyaa Upanishad
35. Brahm Upanishad
36. Dakshinaamoorti Upanishad
37. Dhyaan-Bindu Upanishad
38. Ekaakshar Upanishad
39. Garbh Upanishad
40. Kaivalya Upanishad
41. Kaalaagni-Rudra Upanishad
42. Kali-Santaaran Upanishad
43. Kath Upanishad
44. Kath-rudra Upanishad
45. Kshurikaa Upanishad
46. Mahaa-Narayana (or) Yaagnikee Upanishad
47. Panch-Brahm Upanishad
48. Pranaagnihotra Upanishad
49. Rudra-Hridaya Upanishad
50. Saraswatee-Rahasya Upanishad
51. Shaareerak Upanishad
52. Sarva-Sara Upanishad
53. Skand Upanishad
54. Shuk-Rahasya Upanishad
55. Shwetaashwatar Upanishad
56. Taittiriya Upanishad
57. Tejo-Bindu Upanishad
58. Varaah Upanishad
59 Yog-Kundalinee Upanishad
60. Yog-Shikhaa Upanishad
61. Yog-Tattwa Upanishad
From the Saam Ved
62. Aaruni (Aaruneyi) Upanishad
63. Avyakt Upanishad
64. Chhaandogya Upanishad
65 Darshan Upanishad
66. Jaabaali Upanishad
67. Ken Upanishad
68. Kundikaa Upanishad
69. Mahaa Upanishad
70. Maitreyani Upanishad
71. Maitreya Upanishad
72. Rudraaksh-Jaabaala Upanishad
73. Sanyaas Upanishad
74. Savitri Upanishad
75. Vajrashuchikaa Upanishad
76. Vaasudev Upanishad
77. Yoga-Choodaamani Upanishad
From the Atharv Ved
78. Annapoornaa Upanishad
79. Atharvaasikaa Upanishad
80. Atharvaasiras Upanishad
81. Aatm Upanishad
82. Bhasm-Jaabaal Upanishad
83. Bhaavanaa Upanishad
84. Brihad-Jaabaal Upanishad
85. Dattaatreya Upanishad
86. Devee Upanishad
87. Ganapati Upanishad
88. Garud Upanishad
89. Gopaal-Tapaneeya Upanishad
90. Hayagreev Upanishad
91. Krishn Upanishad
92. Mahaa-Vaakya Upanishad
93 Maandookya Upanishad
94. Mundak Upanishad
95. Naarad-Parivraajak Upanishad
96. Nrisinh-Tapaneeya Upanishad
97. Para-Brahm Upanishad
98. Paramhans-Parivraajak Upanishad
99. Pashupat Braahmana Upanishad
100. Prashn Upanishad
101. Raam Rahasya Upanishad
102. Raam-Tapaneeya Upanishad
103. Shaandilya Upanishad
104. Sharabh Upanishad
105. Seetaa Upanishad
106. Soorya Upanishad
107. Tripad-vibhooti-Mahaanaaraayan Upanishad
108. Tripur-Taapinee Upanishad

 

Home | Rel-Dictionary | Dictionary

 

Back to T-U

Created by Sushma Gupta on 3/15/06
Contact:  sushmajee@yahoo.com
Updated on 10/04/13