Sushmajee
Puraan | Notes

1-Brahm Puraan2-Padm Puraan3-Vishnu Puraan4-Shiv Puraan5-Bhaagvat Puraan,
6-Naarad Puraan7-Maarkandeya Puraan8-Agni Puraan9-Bhavishya Puraan,
10-Brahm Vaivart Puraan11-Ling Puraan12-Varaah Puraan13-Skand Puraan,
14-Vaaman Puraan15-Koorm Puraan16-Matsya Puraan17-Garud Puraan18-Brahmaand Puraan

 

Notes

Home | Puraan | Notes

Gods in Puraan

Back to Notes | Next

 
Gods in Puraan

I leave Padm Puraan and now take Vaaman Puraan and Aitareya Upanishad where it is clearly said that Vishnu is Parmaatmaa and Brahmaa is His son and Shiv is his grandson. Taaratamya (ranking of 33 crore Devtaa) is also given here:

Devtaa Taartamya Chart Kaksh Name of the God/Demi-God
1 Vishnu – Sarvottama
2 Lakshmee – Nitya Mukta
3

(b) Vaayu
(c) Ruju-gan (Listed in ‘Names of Ruju-s’ section)
(a) Brahma

4
(b) Bhaaratee
(c) Rujupatnee-ganaa) Saraswati

5
(b) Shesh
(c) Rudraa) Garuda

6
(a) Jaambavatee
(b) Bhadraa
(c) Neelaa
(d) Kaalindee
(e) Mitravindaa
(f) Lakshanaa Shanmahishee of Krishna

7
(b) Vaarunee(Dharmapatnee of Shesh)
(c) Paarvatee (Dharmapatnee of Rudra)
(a) Sauparni (Dharmapatnee of Garud)

8
(b) Kaamaa) Indra (Purandar)

9 Ahankaarika Praana

10
(b) Daksh Prajaapati
(c) Brihaspatyaachaarya
(d) Shachee (Dharmapatnee of Indra (Purandara)
(e) Rati (Dharmapatnee of Kaam)
(f) Aniruddh (Son of Kaam)
(a) Svaayambhu Manu

11 Pravaah Vaayu

12
(b) Chandra
(c) Yam
(d) Shataroopaa (Dharmapatnee of Swaayumbhu Manu)
(a) Vivaswaan Surya

13 Varun

14 Devarshi Naarad

15
(b) Agni
(c) Prasooti (Dharmapatnee of Daksh Prajapati)
(a) Bhrugu

16
(a) Mareechi
(b) Atri
(c) Angirasa
(d) Pulastya
(e) Pulaha
(f) Kratu
(g) Vashishth
(h) Vaivasvat Manu
(i) Vishwaamitra (a to g are Brahmaa-Putra)

17
(b) Nirriti
(c) Praavahi (Dharmapatni of Pravaah Vaayu)
(d) Taaraa (Dharmapatnee of Brihaspatyaachaarya)
(a) Mitra

18
(b) Ganapati
(c) Ashwini Devata –Naasatya & Dasra
(d) Kuber
(e) Shesh Shatasth Som Ras-paanaarh - (Listed in Som Ras-apaanaarha section)
(a) Vishwaksen

19 Karmaja Devtaa (Listed in Karmaj Devtaa Section)

20
(b) Gangaa (Dharmapatni of Varun)
(c) Sangyaa (Dharmapatnee of Vivaswaan Soorya)
(d) Rohinee ( Dharmapatnee of Chandra)
(e) Viradusha (Dharmapatnee of Aniruddh) - Brahmaand Abhimaaninee
(f) Shyaamalaa (Dharmaptnee of Yam)
(a) Parjanya (Meghaabhimanee)

21 Kurmaadhi Anaakhyaata Devtaa

22 Swaaha (Dharmapatnee of Agni) - Mantraabhimaaninee

23 Budh (Jalaabhimaanee)

24
(b) Yashodaa
(c) Ushaa (Dharmapatnee of Ashwinee Devata) - Namaabhimaaninee
(a) Devaki

25
(b) Dhara
(a) Shanaishchara

26 Pushkara (Karmaabhimaanee)

27 Ajaanaja Devtaa (Listed in Ajaanaja Devtaa section)

28 Chir Pitri

29 Dev Gandharv

30 Manushya Gandharv

31 Kshitipa (Maanush Chakravartee

32
(a) Nar
(b) Bhoo-char
(c) Khechar
(d) Krimi
(e) Trina Manushyottam

NAMES OF RUJU-s (101 to 200 – Per Shri Hari kathaamrit Saar Vyaakhyaan of Shri Jambukhandee Vaadiraajaachaarya)
SNo. Name
1. Kalki
2. Suteja
3. Daas
4. Dharm
5. Adharm Khandan
6. Varchaswee
7. Khashana
8. Saadhu
9. Sumaheepati
10. Saddharmagnya
11. Dharmaj
12. Sampooorn
13. Suchi
14. Vaikrit
15. Anjana
16. Sarshap
17. Kharpat
18. Shraddha
19. Sandhyaata
20. Vigyaana
21. Mahaa-vigyaana
22. Keertan
23. Sankeern
24. Katthana
25. Mahaa-buddhi
26. Jaya
27. Mahattara
28. Swaveerya
29. Medhaavee
30. Ajaya
31. Ratimaan (Rantimna)
32. Manu
33. Mod
34. Pramod
35. Santasa
36. Aanand
37. Santusht
38. Chaarvaang
39. Chaaru Subaahu
40. Chaaru Pada
41. Sulochanaa
42. Saaraswat
43. Suveer
44. Praagya
45. Kapi
46. Alampat
47. Sarvagya
48. Sarvajit
49. Mitra
50. Paap Vinaashan
51. Dharm avineta
52. Shaaradoja
53. Tapaswee
54. Tejaswee
55. Daanasheel
56. Susheel
57. Yagya
58. Sukartaa
59. Yajvee
60. Yaag Vartak
61. Praan
62. Traan
63. Amarshi (Amarshi)
64. Dharmopadeshta (upadesht)
65. Taarak
66. Kaala
67. Kreedana
68. Sukartaa
69. Sukaalagya
70. Kaal Soochak
71. Kali Sanhartaa
72. Kali
73. Kaali
74. Shaamaretasa
75. Sadaarata
76. Subal
77. Saha
78. Kapi (Sadaa Kapi)
79. Gamya
80. Gyaan
81. Dashakal
82. Shroptavya
83. Sankeerti-tavya
84. Mantavya
85. Kavya
86. Drashtavya
87. Saravya
88. Gantavya
89. Kravya
90. Smartavya
91. Sevya
92. Subhavya
93. Swargavya
94. Bhaavya
95. Gyaatavya
96. Vaktavya
97. Gavya
98. Laatavya
99. Vaayu
100. Brahma Som Ras - Paanaarha
There are 100 Som Ras Paanaarha as detailed below:
I. Higher Kaksha than Kaksha 18 : 13
II. Kaksha 18 : 84
III. Lower Kaksha than Kaksha 18 : 3
I. Higher Kaksha than Kaksha 18 (Count of 13)
1. Urukram (Kaksha 1 - One among Aaditya - Avataar of Hari)
2. Pradhaan Vaayu (Kaksha 3 – One among Aaditya - Bhaaratee Pati – Mukhya Praan)
3. Mahaa Rudra (Kaksha 5 - One among Ekaadasha Rudra - Vaam)
4. Indra (Kaksha 8 - One among Aaditya - Purandar)
5. Ahankaarika Praan (Kaksha 9 - One among Maruth-s)
6. Brihaspati (Kaksha 10)
7. Pravaah Vaayu (Kaksha 11 - One among Marut)
8. Chandra (Kaksha 12)
9. Yam (Kaksha 12)
10. Vivaswaan (Kaksha 12 - One among Aaditya)
11. Varun (Kaksha 13 - one among Aaditya)
12. Agni (Kaksha 15 - One among Ashtaa Vasu)
13. Mitra (Kaksha 17 - one among Aaditya):

II. Kaksha 18 (Count of 84):
a. Ashtaa Vasu (Count of 8 -- 1 appear in other Kaksha)

and so on ,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,
 

 

 

Home | Puraan | Notes

 

Back to Notes | Next

Created by Sushma Gupta on 3/15/05
Contact:  sushmajee@yahoo.com
Updated on 05/31/13