Sushmajee
Das Kriti | Krishn / Contents


Home | Das KritiKrishn | Contents | Geetaa
Previous - (Krishn Home) | Next - (Introduction)

Shree Krishn Leelaamrit 

Kathaa

Geetaa

  Introduction

 1-Swaagat

  2-Vandanaa

  3-Kathaa

  4-Devakee Vivaah

  5-Krishn Janm

  6-Pootanaa Uddhaar

  7-Shakat Bhang

  8-Baal Leelaa

  9-Ookhal Leelaa

10-Vrindaavan Vaas

11-Kaaliya Mardan

12-Venu Geet

13-Cheer Haran

14-Yagya Patniyaan

15-Govardhan

16-17-Raas Leelaa

18-Shankhchood

19-Akroor Jee

20-Mathuraa Vaas/Kubjaa

21- Kans Uddhaar

22-23- Bhramar Geet

24-Kubjaa-2

24-Jaraasandh

25-26-Rukminee Mangal-1

27-Krishn's Other Marriages

28-Ooshaa-Aniruddh Milan

29-Jaraasandh Uddhaar

30-Shishupaal Uddhaar

31-Dwaarakaa Ko Vaapasee

32-Sudaamaa Charitra

33-Gop Gopiyon Se Milnaa

34-Braahman Putra and Arjun

35-Paramdhaam Gaman

 

  1-3 Arjun Vishaad Yog
         Saankhya, Gyaan, Sanyaas Yog
         Karm Yog

  4-5 Gyaan Yog 
         Karm-Sanyaas Yog

  6-7 Aatm Sanyam Yog
         Gyaan Vigyan Yog

  8-9 Akshar Brahm Yog
         Raaj Vidya Yog

10 - Vibhooti Yog

11 - Vishwaroop Darshan Yog

12 - 13 Bhakti Yog
            Kshetra Kshetragya Vibhaag
           Yog

14-15 Gun Traya Vibhaag Yog 
            Purushottam Yog

16-17 Devaasur Sampadwibhaag
           Yog
            Shraddhaatraya Vibhaag Yog

18 - Moksh-Sanyaas Yog

 

Home | Das KritiKrishn | Contents | Geetaa
Previous - (Krishn Home) | Next - (Introduction)


Created by Sushma Gupta on May 27, 2001
Contact:  daskriti@Yahoo.com
Modified on 08/07/10