Sushmajee
Upanishad

Upanishad

Home | Upanishad

Introduction-4-Names-3

Previous | Back to Names


Introduction-4-Names-3


Alphabetical List of Upanishad

There are many Upanishad. This site lists 213 names of various Upanishad. Many of them are listed here.

A-J K-Q R-Z

Aaruneya,
Aatm,
Aatmabodh,

Adhyaatm,
Adwaitaarak,
Aitereya ,
Akshamaya,
Akshi,
Amritanad,
Amrit-bindu,
Annapoornaa,
Atharv-shikhaa,
Atharv-shiraa,
Avadhoot
Avyakt,
Bahvruka,
Bhaavanaa,
Bhasm-Jaabaal,
Bhikshuk,
Brahm,
Brahm-vidyaa,
Brihadaaranyak,
Brihajjabal
Chhaandogya,
Dakshinaamoorti,
Dattaatreya,
Devee,
Dhyaan-bindu,
Eeshaa Vaasya or Mantropanishad
Ekaakshar,
Ganapati,
Garbh,
Garud
Gopaal-taapinee,
Hans
Hayagreev,
Jaabaal,
Jaabaal Darshan,
Jaabaali,
 

Kaalaagni-Rudra,
Kaivalya,
Kali-santaaran
Kath,
Kath Rudra,
Kaushitakee
Ken
Krishn,
Kshurikaa,
Kundeek,
Maantrik,
Maandookya
Mahaavaakya,
Mahat,
Maitraayaneeya or Maitree
Maitreyee,
Mandal-braahman,
Mantropanishad or Eeshaa Vaasya
Mudgal,
Muktik,
Mundak,
Naadbindu,
Naaraayan
Naarad-Parivraajak,
Narasinh-tapanee,
Niraalamb,
Nirvaan,
Paingalaa
Panchbrahm,
Parabrahm,
Paramhans,
Paramahans-Parivraajak,
Pashupat-Brahm
Praagnihotra,
Prashn

Raam Rahasya,
Raam-taapinee
Rudra Hridaya,
Rudraaksh Jaabaal.
Saavitree,
Sanyaas
Saraswatee Rahasya.
Sarirak
Sarvasaar
Satyaayanee,
Saubhagyalakshmee
Seetaa.
Shaandilya,
Sharabh,
Shuk Rahasya
Shwetaashwatar,
Skand,
Soorya,
Subal,
Taaraasar
Taittiriya
Tejo-bindu
Tripad-vibhuti Mahaanaaraayan
Tripura, 
Tripur-tapanee,
Trisikhi-braahman,
Turiyaateet,
Vaasudevaaya,
Vajra-shuchi, Vajra-Soochikaa
Varaah,
Yaagyavalkya,
Yog-kundalinee
Yog-shikhaa,
Yog-tattwa,
Yog-choodaamani

(40) Brahm Vidyaa

 

 

 

Home | Upanishad

 

Previous | Back to Names

Created by Sushma Gupta on 3/15/05
Contact:  sushmajee@yahoo.com
Updated on 10/04/13